• Home
 • Competitie
 • Scheidsrechterszaken

Nieuw spelregelboekje van de KNKV

Beste lezer,

Het spelregelboekje is weer actueel. In 2013 is het spelregelboekje voor het laatst verschenen zowel in een papieren als digitale versie. De spelregelwijzigingen die de IKF voor 2014, 2015 en 2017 heeft vastgesteld zijn destijds aan alle betrokkenen schriftelijk medegedeeld en via de KNKV-site onder de aandacht gebracht, maar waren nog niet allemaal verwerkt in het spelregelboekje. Het KNKV heeft dit aangegrepen om een geheel nieuw spelregelboekje uit te geven. Met dank aan de Werkgroep Spelregels zijn alle wijzigingen verwerkt en is het boekje is weer actueel. De digitale versie is inmiddels op de KNKV-site geplaatst.

 Klik op de afbeelding om het nieuwe spelregelboekje in te zien.

Overzicht spelregelbewijs

 

Overzicht niveau spelregelbewijs.

 

Naam Level Naam Level Naam Level
Eline 11-12-2017 Nadine 17-01-2018 Jos 09-01-2018
Mandy Examen Loes Vrijstelling Elsemieke 5
Jantine 12-11-2015 Riet   Anneroos  
Nikki 05-12-2015 Ellie Vrijstelling Dagmar  
Leander Vrijstelling Brigitte 5 Bregje  
Victor 19-11-2015 Evelien 16-01-2018 Ilya 1
Wouter 1 Mark 1 Yasmine  
Merijn 11-12-2017 Peter L. (3) 28-1-2018 Jara M.  
Layla Vrijstelling Bas D. Vrijstelling Vicky  
Janita   Marco 07-01-2018 Jens  
Mariska   Paul 11-12-2017    
Justine 5 Elwin Vrijstelling    
Maaike 14-02-2018 Gertjan 14-02-2018    
Yvonne   Judith 10-12-2017    
Nienke   Lieke      
Jacco 01-12-2017 Kyona 1    
Thomas   Chantal 11-12-2017    
Timothy 11-12-2017 Bas C.      
Lucas 10-02-2018 Daan Vrijstelling    
Simon Vrijstelling Riaan Vrijstelling    
Michaël Vrijstelling Tim H.      
Tim W. 27-12-2017 Anne 16-01-2018    
Thymen Examen Robert M.      
Jasper 11-12-2017 Gitta 2    

 

Wijziging t.o.v. laatste keer

Laatste update: 18-02-2018

Personen die vrijstelling hebben, zijn personen die in het verleden een arbitrale opleiding hebben gevolgd. (scheidsrechter, beoordelaar of verenigingsbegeleider).

Staat er een datum achter je naam, dan is dat de datum waarop je het examen succesvol hebt afgerond.

 

STARTINFORMATIE SCHEIDSRECHTERS SCHELDEVOGELS 2017-2018

Na een spetterende feestdag, nu weer even tijd voor korfbalzaken. Zaterdag begint het seizoen weer en er zijn wat kleine aanpassingen in de regels. Ik heb ze in deze bijlage even vermeld. Net als dat ik van alle scheidsrechters hun mailadres en telefoonnummer hebt vermeld. Mochten er problemen zijn, dan verneem ik ze graag.

 Tommy.

 

 1.) Wijzigingen in de bestuursbesluiten door de KNKV.

 

Het KNKV heeft wat bestuursbesluiten aangepast. Ik heb hieronder alleen vermeld wat voor ons van belang is.

 •  Aantal wissels in het wedstrijdkorfbal.

 Met ingang van dit seizoen is het aantal wisselmogelijkheden in het wedstrijdkorfbal uitgebreid. Waar voorheen 4 wissels waren toegestaan, zonder terugwissel is dat nu aangepast. Met ingang van dit seizoen heeft een team recht op maximaal 8 wissels en mag men ook onbeperkt terugwisselen. In het breedtekorfbal blijft de regeling ongewijzigd en daar geld dus dat men onbeperkt mag wisselen en maar 1 x terug mag.

 •  Rangordebepaling

 Met ingang van komend seizoen, wijzigt ook de rangordebepaling in alle klasse’s van het wedstrijdkorfbal. Bij gelijk aantal punten zal de rangordebepaling op onderstaande wijze worden bepaald:

 1. Het aantal in onderlinge wedstrijden behaalde wedstrijdpunten. Indien gelijk:
 2. Het doelsaldo van onderlinge wedstrijden. Indien gelijk:
 3. Het aantal gescoorde doelpunten in onderlinge wedstrijden. Indien gelijk:
 4. Het doelsaldo van de competitie. Indien gelijk:
 5. Beslissingswedstrijd op neutraal terrein

 Deze rangordebepaling geld alleen voor het wedstrijdkorfbal. Bij het breedtekorfbal blijft gelden dat er bij een gelijk aantal punten de teams gelijk eindigen.

 

2.) Wijzigingen in de spelregels.

 

In een aantal spelregels zijn er wat wijzigingen geweest. Hieronder staan ze vermeld. Lees ze goed door, zodat we allemaal weer up to date zijn.

 •  1.6 Uitrusting van spelers en officials.

 Alle voorwerpen die tijdens het spel gevaar kunnen opleveren, zoals brillen zonder montuur, armbanden, halskettingen, oorbellen, polshorloges en ringen, zijn niet toegestaan. Deze moeten worden verwijderd of in die mate afgeplakt, dat ze niet langer enig gevaar kunnen veroorzaken.

Als aanvulling zijn scherpe nagels verboden. Deze moeten kortgeknipt en glad zijn.

 •  2.3h Het controleren van spelers op gevaarlijke voorwerpen.

 Aanvulling op de bestaande tekst: De scheidsrechter zal controleren dat aan de voorwaarde gesteld in §1.6 wordt voldaan.

 •  1.6 Uitworp

 Aanvulling op de bestaande tekst: In wedstrijden waar zuivere speeltijd niet wordt toegepast is het mogelijk voor het team dat de uitworp neemt om dit recht kwijt te raken als zij worden bestraft voor regel § 3.6 g (vertragen van het spel). Dit resulteert in een spelhervatting voor het andere team.

(Mijn aanvulling: hiermee wordt bedoeld dat als ploeg A een doelpunt maakt en ploeg B, doet er erg lang over om de bal weer uit te nemen, dat het dan mogelijk is dat de scheidsrechter wegens “tijdrekken” een SH geeft aan ploeg A. Scheidsrechter doet er wel goed aan, om bij de eerste keer dat dit gebeurt te waarschuwen, alvorens men deze regel toepast.)

 •  2.2a Aanvoerder

 Aanvulling op de bestaande tekst: De aanvoerder moet een speler zijn die aan de wedstrijd begint, maar hoeft niet de wedstrijd uit te spelen. M.a.w. als de aanvoerder wordt gewisseld dan blijft hij of zij aanvoerder.

 •  3.11c Het nemen van de strafworp.

 Aanvulling op de bestaande tekst: Omdat de speler die de strafworp neemt moet schieten, wordt de bal die de handen van de speler verlaat gezien als een doelpoging. Als de bal die de handen verlaat niet richting de korf gaat wordt dit gezien als een overtreding van deze regel. (Mijn aanvulling: op het moment dat de scheidsrechter fluit dat de SW genomen mag worden, moet de bal richting de korf gaan. Dus echt een schot/doelkans. Doet de nemer wat anders, zoals o.a. stuiteren, dan overtreed hij de regel en volgt een SH voor de verdedigende partij.)

 

3.) Overzicht mailadres en telefoonnummers scheidsrechters

Deze zijn bekend bij Tommy

 

4.) Ruilen van wedstrijd.

 Mocht je onderling een wedstrijd hebben geruild, stuur dan altijd een mailtje naar Loes en naar Tommy. Loes zorgt dat het in het schema wordt aangepast en Tommy kan het op de KNKV wedstrijdzaken App aanpassen.

 

Mocht je toch nog even je spelregelkennis op willen halen, kijk dan op de site www.korfbalmasterz.nl . Hier kan je allerlei oefenvragen maken en kijken of je kennis nog up to date is.

Ik wens iedereen een fijn seizoen toe!

 Tommy

Nieuwe lijn scheidsrechtersshirt

 

Via de website www.korfbaltotaal.nl is er een nieuwe lijn scheidsrechtersshirt beschikbaar. De shirt zijn los verkrijgbaar, maar ook als set van 2 shirts, een broekje en 2 paar sokken. Hierbij de afbeeldingen.

 

                       

                      KNKV Scheidsrechtersshirt grijs                                              KNKV Scheidsrechtersshirt zwart                                                               

 

        

                       

                 KNKV Scheidsrechtersshirt lichtblauw                                  KNKV Scheidsrechtersshirt groen

 

Spelregelbulletin augustus 2016

 

SPELREGELBULLETIN AUGUSTUS 2016

Hieronder geeft de Werkgroep Spelregels een aantal aandachtspunten inzake de huidige spelregels, bestuursbesluiten en competitie-reglementen.

In afwijking van voorgaande jaren zijn er per 1 juli 2016 geen wijzigingen in de spelregels.

1. AANDACHTSPUNTEN VOOR SPELREGELS

Verbod om de nemer van een SH te hinderen. § 3.9c

Als na het fluitsignaal voor het nemen van de SH de tegenstander van de nemer binnen armlengte en vóór de nemer van de SH staat is hij in overtreding. Wordt de overtreding gemaakt door een verdediger, dan wordt deze bestraft met een VW. Wordt de overtreding gemaakt door een aanvaller, dan wordt deze bestraft met weer een SH.
Toelichting: Volgens § 3.9c van de spelregels is het al jaren verboden om de nemer van een SH te hinderen. Per 1 juli 2015 is aan dit verbod een norm – de armlengte - toegevoegd op grond waarvan het gemakkelijker meetbaar is wanneer er wordt gehinderd en dus het verbod wordt overtreden.. Indien na het fluitsignaal voor het nemen van de SH de tegenstander van de nemer binnen armlengte vóór de nemer van de SH staat is hij in overtreding. Het maakt niet uit of hij wel (actief hinderen) of geen (passief hinderen) armen of het lichaam beweegt; zodra hij binnen armlengte staat is het een overtreding. Het gaat hierbij om de armlengte van de speler die hindert. Wordt de overtreding gemaakt door een aanvaller, dan wordt deze bestraft met een SH voor de verdedigende ploeg. Maar opgelet: is het de verdediger die de overtreding maakt, dan is het geen SH, maar een VW voor de aanvallende ploeg. Voor alle duidelijkheid: het gaat om de hinderende speler, die vóór de nemer van de SH staat. Dat staat in de toelichting op § 3.9c. Een speler, die achter de nemer van de SH staat, mag wél binnen armlengte staan. Zodra echter de SH-nemer zich omdraait is de tegenstander dan wel weer binnen de armlengte-afstand en is er dus alsnog sprake van een overtreding. De kernregel blijft dus: ‘niet hinderen bij de SH’.

Gevolg van een zware overtreding door een verdediger. § 3.10a

Uitgangspunt is dat een zware overtreding altijd een VW tot gevolg heeft; de tekst van § 3.10a is duidelijk: “een vrije worp wordt toegekend”, een verplichting dus. Het komt echter vaak voor dat scheidsrechters toch door laten spelen vanwege de voordeelregel. Dat is onjuist.
Toelichting: Natuurlijk is er § 2.3b van de spelregels: de voordeelregel. Maar dan moet er echt sprake van voordeel zijn en dat is zelden het geval. Bij een zware overtreding kan alleen de voordeelregel worden toegepast als het fluiten voor een VW een nadeliger situatie voor de aanvaller oplevert. De inschatting daarvan is nogal afhankelijk van het niveau van de betrokken spelers. Daarnaast streeft de arbiter natuurlijk ook naar duidelijkheid en gelijkmatigheid in zijn beslissingen. Er moet dus een heel goede reden zijn om de voordeelregel toch toe te passen. De conclusie is dan ook dat na elke zware overtreding, die reglementair als sanctie een VW kent, ook bijna altijd een VW moet volgen. Overigens heeft het toekennen van een VW nog twee voordelen: er kan preventie van uit gaan en de scheidsrechter kan gaan ‘tellen’ voor het toekennen van een SW wegens herhaalde overtreding of een formele waarschuwing geven.

Mag je een voet verplaatsen bij het nemen van een SH, VW of SW?

Dat is toegestaan. Wel loopt de aanvaller het risico dat de verdediging inloopt zodra de nemer van de vrije worp een duidelijk zichtbare beweging met de bal, een arm of een been maakt.

 

Kun je bij een herhaalde overtreding van een verdediger een SW toekennen?

Volgens § 3.11a, sub B kan de scheidsrechter een strafworp toekennen bij herhaaldelijk gepleegde lichte of zware overtredingen door dezelfde verdediger, waardoor de aanvaller wordt belemmerd scoringskansen te verwerven.
Toelichting: Volgens § 3.11a, sub B kan de scheidsrechter een SW toekennen bij herhaaldelijk tegen een aanvaller gepleegde overtredingen. Let op: criterium is niet dat het om dezelfde of min of meer vergelijkbare overtreding gaat; de overtredingen behoeven niet dezelfde te zijn; het moet uiteraard wél om dezelfde verdediger gaan. Je kunt dus een SW ‘wegens herhaalde overtreding’ toekennen als een verdediger eerst vasthoudt en de volgende keer een tegenstander de bal uit de handen slaat. De spelregels maken daarbij geen onderscheid tussen lichte en zware overtredingen. Het is dus mogelijk een SW ook toe te kennen nadat bij herhaling een lichte overtreding is gemaakt. Voorbeelden: 1 bij herhaling de bal gevallen bemachtigen, § 3.6c; 2 bij herhaling ophouden van het spel, § 3.6g; 3 bij herhaling alleen spelen, § 3.6e. Een combinatie van verschillende lichte overtredingen kan, gelet op het bovenstaande, dus ook tot een SW leiden. Maar ook bij herhaalde lichte overtredingen geldt als voorwaarde dat de scheidsrechter constateert dat door de overtreding de aanvaller wordt belemmerd scoringskansen te verwerven. Als een SW is toegekend wegens “herhaalde overtreding” en een verdediger maakt weer een overtreding, dan is het weer een SW. Opnieuw gaan tellen is dus niet aan de orde.

Scheidsrechtersgebaren

De officiële scheidsrechtersgebaren zijn er niet voor niets en dienen gebruikt te worden om beslissingen van de scheidsrechter te verduidelijken Van belang is dat scheidsrechter de gebaren na zijn fluitsignaal duidelijk en op de juiste volgorde doet:
1. hij geeft eerst de sanctie aan: een SH, een VW of een SW

2. vervolgens geeft hij met het officiële gebaar aan welke spelregel is overtreden 3. als laatste geeft hij (indien noodzakelijk) aan wie de overtreding heeft gemaakt.

‘Partij’ of ‘vang’ roepen door een aanvaller

Als een aanvaller zoiets roept zullen de verdedigers hun taak opgeven en komen aanvallers vrij te staan. Dat kan leiden tot een doelpunt en dat is onrechtvaardig. Het is echter formeel geen overtreding en valt in de categorie ‘onbillijke bevoordeling’. Als de scheidsrechter ziet dat verdedigers na deze misleiding hun verdedigende taak gaan opgeven fluit hij af, geeft zo nodig bij herhaling geel en laat het spel hervatten met de situatie zoals die bij het fluitsignaal bestond. Heeft de aanvaller op het moment van fluiten de bal, dan mag die aanvaller de bal dus in het spel brengen als de arbiter weer fluit om te hervatten.

 

Waar vind je ons clubhuis?

Wie zijn wij?

Korfbalvereniging Scheldevogels werd op 19 september 1977 opgericht in Bergen op Zoom. 

Met diverse jeugd- en seniorenteams komt de vereniging uit in de KNKV korfbalcompetitie in West-Brabant.


Clubhuis (veld)

Staakberg 4A

4613 BL Bergen op Zoom

0164-250389