Scheldevogels Arbitrageproof

 

Op dinsdag 28 maart 2017 is Scheldevogels officieel Arbitrageproof gecertifceerd. Voor deze gelegenheid was er bezoek vanuit het KNKV, te weten de heren Hendrik-Jan Brandsma (medewerker KNKV) en Jaap Nederlof (Voorzitter districtsbestuur Zuid-West).

Arbitrageproof, hoe komen we eraan? We maken eerst een sprongetje terug in de tijd. Vanuit het KNKV kregen we een vragenlijst toegestuurd met daarin het verzoek deze in te vullen. De TC heeft dit toen gedaan en wat bleek, we konden alle vragen met JA invullen. Dit, in combinatie met het feit dat Scheldevogels al jaren voldoet aan de rompregeling arbitrage, zorgde ervoor dat we, nu dus officieel gecertificeerd zijn. In vergelijking, binnen Zuidwest zijn we de 8e vereniging die dit certificaat mogen ontvangen. Landelijk gezien horen we bij de eerste 45 verenigingen. Een resultaat om trots op te zijn!

 Wat houdt de certificering in? Kortweg is het een aantal punten waaraan we moeten voldoen. Denk hierbij aan een goedgekeurd beleidsplan arbitrage, een spelregelavond voor ouders, bijeenkomsten voor de scheidsrechters etc. Ook komt daar het “verplichte” spelregelbewijs bij.

Nogmaals, als TC zijn we erg trots dat we dit certificaat hebben mogen ontvangen. Maar we zijn er nog niet. Nu dat certificaat er is, zal alles omtrent de arbitrage binnen Scheldevogels onder een vergrootglas komen te liggen. Rede te meer, om door te gaan op de ingeslagen weg. De uitdaging blijft groot, maar als TC zijn we ervan overtuigd dat wat we doen, goed is voor de vereniging.

Onze dank gaat dan ook uit naar alle scheidsrechters, beoordelaars, begeleiders en verenigingsbegeleiders die actief zijn binnen Scheldevogels, op welk niveau dan ook. Wij hopen nog lang op ze te kunnen en mogen rekenen, maar beseffen ook dat uitbreiding van deze vrijwillige functies nodig zal zijn, om  de continuïteit te kunnen blijven waarborgen.

Namens de TC,

 Tommy Bernaards

 

 Foto’s van het ondertekenen van het certificaat en de overhandiging ervan.

 

Waar vind je ons clubhuis?

Wie zijn wij?

Korfbalvereniging Scheldevogels werd op 19 september 1977 opgericht in Bergen op Zoom. 

Met diverse jeugd- en seniorenteams komt de vereniging uit in de KNKV korfbalcompetitie in West-Brabant.


Clubhuis (veld)

Staakberg 4A

4613 BL Bergen op Zoom

0164-250389