Coronamaatregelen n.a.v. persconferentie

Naar aanleiding van de persconferentie van vanavond, moet ook onze vereniging maatregelen nemen. De meeste ballen gaan de berging weer in en de competitie wordt stilgelegd. Dat is natuurlijk erg jammer. Hopelijk zien we elkaar snel weer, strijdend tegen andere ploegen in het veld. De jeugd kan gelukkig wel blijven trainen. ūüíô
In het kort:
* alle competities zijn per direct stilgelegd
* trainingen van de jeugd tot 18 jaar gaan door
* trainingen van de senioren stoppen per direct
Als er meer informatie is over verdere gevolgen dan zal het bestuur jullie informeren. Denk aan elkaar en tot snel.
ūüíôūüíôūüíô

Coronaprotocol Scheldevogels

Opgelet: Er is een nieuw protocol uit wat de komende periode leidend is voor spelers, bezoekers en supporters op wedstrijddagen. Wij verwachten dat iedereen dit leest en zich hieraan houdt, voor ieders veiligheid. De bestaande protocollen t.a.v. de trainingen blijven ongewijzigd.

Wij vertrouwen op ieders gezonder verstand, hopen dat iedereen zijn/haar steentje bijdraagt en wensen jullie een mooi veldseizoen toe!

DOWNLOAD HIER HET PROTOCOL.

Het Bestuur

Wijzigingen t.a.v. de Corona-protocollen

Protocol voor ouders en verzorgers
 
 • Voorafgaand aan de training doorloop en bespreek je samen met je kind de vragenlijst die je per mail ontvangen hebt van het Bestuur en TC. Dit is een gezondheidscheck, op basis waarvan bepaald wordt of je kind mag komen trainen of niet.
 
 • Op de Staakberg is een Corona-co√∂rdinator aanwezig, herkenbaar aan een fluorescerend hesje. Volg altijd de aanwijzingen op van deze co√∂rdinator. Als op het sportpark getwijfeld wordt of een speler wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, zijn de Corona-co√∂rdinatoren eindverantwoordelijk. Zij kunnen de betreffende personen dringend adviseren om de sportaccommodatie te verlaten.
 
 • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygi√ęneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de trainers en Corona-co√∂rdinator opvolgen. Dit geldt uiteraard ook voor de ouders/verzorgers.
 
 • Je kind moet voordat je vertrekt van huis naar het toilet zijn geweest en zijn/haar handen wassen met water en zeep. Bij aankomst op de Staakberg staat een pompje met desinfectans en desinfecteert je kind zijn/haar handen nogmaals, alvorens het veld te betreden of materialen aan te raken.
 
 • Je kind(eren) kan/kunnen in principe geen gebruik maken van het toilet. Dit is alleen in geval van nood mogelijk in de invalidenkleedkamer! De toiletruimte moet na iedere toiletbeurt door de trainers of Corona-co√∂rdinator volledig gedesinfecteerd worden.
 
 • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer of zorg dat deze in het bezit zijn van de trainer.
 
 • Meld bij de trainer of je kind(eren) wel of niet komen trainen.
 
 • Laat je kind(eren) bij voorkeur zelfstandig naar de Staakberg komen. Wanneer je kind(eren) niet zelfstandig naar de Staakberg kan/kunnen komen, reis dan zo mogelijk alleen met je kind(eren) of kom met personen uit je huishouden.
 
 • Laat je kind zelf een flesje drinken meenemen.
 • Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot het korfbalcomplex (behalve in nood en uitzonderingssituaties). Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren).
 • Ouders volgen de route die staat gemarkeerd op de weg (zie bijgevoegde plattegrond), zetten kind(eren) af en rijden gelijk door. Ouders blijven altijd in de auto! Wanneer je op de fiets komt, volg je de markering op de weg en zet je je fiets weg in de stalling.
 • Arriveer niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de Staakberg.
 • Direct na de training haal je je kind(eren) op van de korfbal. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is en wacht in je auto op de parkeerplekken.¬†¬†¬†¬†

heropstart trainingen

Beste spelers, trainers, ouders- en/of verzorgers,

Wij zijn blij dat we kunnen melden dat we als bestuur samen met de TC hebben besloten dat er vanaf maandag 18 mei a.s. onder strikte voorwaarden weer getraind mag worden door de seniorenteams en de A-, B-, en D-jeugd.

Onder de ouders van de E, F en Kangoeroes zal eerst een enquête gehouden worden om een inventarisatie te doen, om tóch te onderzoeken voor welk van deze teams we de trainingen weer kunnen organiseren en op welke wijze we dit kunnen doen. Voor hen moet er namelijk o.a. vervanging van de trainers geregeld worden en mogelijk ook aanpassing van het trainingsmoment.

Omdat we een strikte scheiding dienen te houden tussen de leeftijdscategorie√ęn (jeugd t/m 12 en 13 jaar en ouder), de teams voldoende de tijd moeten krijgen voor het reinigen van de materialen, we rekening hebben gehouden¬†met de trainingstijden van de Wizards¬†√©n we ‚Äėinkomend en uitgaand verkeer‚Äô op hetzelfde moment willen voorkomen, worden de trainingen over meer avonden dan normaal gespreid. Ook hebben we de trainingstijd ingekort naar 45 minuten omdat er maar een beperkt aantal oefeningen gedaan kan worden. De teams die als laatste trainen, hebben daarin de vrijheid om langer dan 45 minuten door te trainen.

We hebben de volgende planning gemaakt:

Dag                       Tijd                                                                                                  Corona-Coördinator

Maandag                18.45-19.30u D-jeugd                                                                      Janita + ouder

                             20.00-20.45u Senioren 4 en Senioren 5                                             Jantine

Dinsdag                 19.15-20:00u B-jeugd                                                                       Layla

                             20.30-21.15u Senioren 1 en 2                                                           Mandy/Leander

Woensdag              19.00-19.45u A-jeugd                                                                       Thymen

                             20.15-21.00u Senioren 3 en KombiFit                                                Victor/Gert

Zaterdag                16.00-16.45u Senioren 1 en 2 (+ de vaste reserves                            Mandy/Leander

                              van 1 uit het 3e)

Er zijn een aantal strikte voorwaarden aan het trainen verbonden:

 • Voordat je besluit te gaan trainen moet je de gezondheidscheck (zie bijlage Scheldevogels checklist COVID-19) hebben doorlopen. Deze is gebaseerd op het advies van het RIVM.
 • Voor minderjarige kinderen geldt dat ouders deze gezondheidscheck namens hun kind moeten doorlopen.
 • Voor zowel ouders/verzorgers, trainers en korfballers, is er daarnaast nog een apart protocol (zie bijlagen). Deze zijn gebaseerd op de protocollen en adviezen vanuit de gemeente en/of het KNKV. Wij verplichten iedereen het protocol wat op hem/haar van toepassing is, goed te lezen alvorens (hun kind) te gaan (laten) trainen.
 • Voor minderjarige kinderen geldt dat ouders dit protocol verplicht zijn te lezen en te bespreken met hun kind(eren), alvorens ze hun kind naar de training laten gaan.
 • De kleedkamers en kantine zijn gesloten. Korfballers komen in sportkleding naar de Staakberg en er is dus g√©√©n mogelijkheid om te douchen.
 • In ieder team heeft de TC en het bestuur minimaal √©√©n Corona-co√∂rdinator aangewezen. Deze staan bij bovenstaande planning vermeld. Dit is veelal de trainer of de aanvoerder. Wanneer de aangewezen Corona-co√∂rdinator niet aanwezig kan zijn, wordt verwacht dat hij/zij een vervanger regelt. Hierin is het verplicht bij een jeugdploeg om dit een vervangende trainer te laten zijn. Bij de senioren een vervangende trainer of aanvoerder. De aangewezen Corona-co√∂rdinator is verplicht de taakomschrijving (zie bijlage) goed door te lezen v√≥√≥r de eerste training.

Wij wensen jullie veel sportplezier! Mochten er nog vragen of bijzonderheden zijn, dan horen we deze graag!

Lees meer

Clubcollect

Beste leden,

De afgelopen tijd heeft het bestuur onderzocht hoe de contributiegelden effici√ęnter ge√Įnd kunnen worden. Het innen van contributie is een tijdrovende klus, waar veel administratie bij komt kijken. Vanaf 1 januari 2019 zullen we dan ook met veel enthousiasme gaan samenwerken met ClubCollect voor onder andere het opstellen van contributiefacturen, het versturen van betaalverzoeken en herinneringen en het verwerken van betalingen. ClubCollect is in Nederland opgericht en verzorgt momenteel in Nederland, Duitsland en Engeland de contributie-inning voor meer dan 1.200 verengingen en 600.000 leden.

Daarnaast biedt ClubCollect ook voordelen voor jou als lid. Je krijgt één factuur met het juiste contributiebedrag voor het komende kalenderjaar. Je hoeft dus niet meer zelf uit te zoeken en te berekenen welke contributiebedragen voor jou als lid gelden. Met ClubCollect kun je er vervolgens voor kiezen om de factuur in één keer of in termijnen te betalen. Ook bepaal je gemakkelijk zélf op welke datum het geld wordt afgeschreven. Je krijgt daarnaast een persoonlijke online betaalpagina met een factuuroverzicht, waarin je bijvoorbeeld gegevens kunt aanpassen, betaaldata kunt wijzigen of vragen kunt stellen. Klopt er iets niet of heb je vragen over bijvoorbeeld je factuur, via ClubCollect kun je direct contact opnemen met onze penningmeester.

Lees meer

Waar vind je ons clubhuis?

Wie zijn wij?

Korfbalvereniging Scheldevogels werd op 19 september 1977 opgericht in Bergen op Zoom. 

Met diverse jeugd- en seniorenteams komt de vereniging uit in de KNKV korfbalcompetitie in West-Brabant.


Clubhuis (veld)

Staakberg 4A

4613 BL Bergen op Zoom

0164-250389