heropstart trainingen

Beste spelers, trainers, ouders- en/of verzorgers,

Wij zijn blij dat we kunnen melden dat we als bestuur samen met de TC hebben besloten dat er vanaf maandag 18 mei a.s. onder strikte voorwaarden weer getraind mag worden door de seniorenteams en de A-, B-, en D-jeugd.

Onder de ouders van de E, F en Kangoeroes zal eerst een enquête gehouden worden om een inventarisatie te doen, om tóch te onderzoeken voor welk van deze teams we de trainingen weer kunnen organiseren en op welke wijze we dit kunnen doen. Voor hen moet er namelijk o.a. vervanging van de trainers geregeld worden en mogelijk ook aanpassing van het trainingsmoment.

Omdat we een strikte scheiding dienen te houden tussen de leeftijdscategorieën (jeugd t/m 12 en 13 jaar en ouder), de teams voldoende de tijd moeten krijgen voor het reinigen van de materialen, we rekening hebben gehouden met de trainingstijden van de Wizards én we ‘inkomend en uitgaand verkeer’ op hetzelfde moment willen voorkomen, worden de trainingen over meer avonden dan normaal gespreid. Ook hebben we de trainingstijd ingekort naar 45 minuten omdat er maar een beperkt aantal oefeningen gedaan kan worden. De teams die als laatste trainen, hebben daarin de vrijheid om langer dan 45 minuten door te trainen.

We hebben de volgende planning gemaakt:

Dag                       Tijd                                                                                                  Corona-Coördinator

Maandag                18.45-19.30u D-jeugd                                                                      Janita + ouder

                             20.00-20.45u Senioren 4 en Senioren 5                                             Jantine

Dinsdag                 19.15-20:00u B-jeugd                                                                       Layla

                             20.30-21.15u Senioren 1 en 2                                                           Mandy/Leander

Woensdag              19.00-19.45u A-jeugd                                                                       Thymen

                             20.15-21.00u Senioren 3 en KombiFit                                                Victor/Gert

Zaterdag                16.00-16.45u Senioren 1 en 2 (+ de vaste reserves                            Mandy/Leander

                              van 1 uit het 3e)

Er zijn een aantal strikte voorwaarden aan het trainen verbonden:

 • Voordat je besluit te gaan trainen moet je de gezondheidscheck (zie bijlage Scheldevogels checklist COVID-19) hebben doorlopen. Deze is gebaseerd op het advies van het RIVM.
 • Voor minderjarige kinderen geldt dat ouders deze gezondheidscheck namens hun kind moeten doorlopen.
 • Voor zowel ouders/verzorgers, trainers en korfballers, is er daarnaast nog een apart protocol (zie bijlagen). Deze zijn gebaseerd op de protocollen en adviezen vanuit de gemeente en/of het KNKV. Wij verplichten iedereen het protocol wat op hem/haar van toepassing is, goed te lezen alvorens (hun kind) te gaan (laten) trainen.
 • Voor minderjarige kinderen geldt dat ouders dit protocol verplicht zijn te lezen en te bespreken met hun kind(eren), alvorens ze hun kind naar de training laten gaan.
 • De kleedkamers en kantine zijn gesloten. Korfballers komen in sportkleding naar de Staakberg en er is dus géén mogelijkheid om te douchen.
 • In ieder team heeft de TC en het bestuur minimaal één Corona-coördinator aangewezen. Deze staan bij bovenstaande planning vermeld. Dit is veelal de trainer of de aanvoerder. Wanneer de aangewezen Corona-coördinator niet aanwezig kan zijn, wordt verwacht dat hij/zij een vervanger regelt. Hierin is het verplicht bij een jeugdploeg om dit een vervangende trainer te laten zijn. Bij de senioren een vervangende trainer of aanvoerder. De aangewezen Corona-coördinator is verplicht de taakomschrijving (zie bijlage) goed door te lezen vóór de eerste training.

Wij wensen jullie veel sportplezier! Mochten er nog vragen of bijzonderheden zijn, dan horen we deze graag!

Checklist

LEES ONDERSTAANDE CHECKLIST AANDACHTIG DOOR

Wij vragen of je onderstaande vragenlijst voor jezelf (of voor je minderjarige kind) wilt beantwoorden:

 • Heb je nu corona? JA/NEE

 • Heb je nu huisgenoten/gezinsleden met corona? JA/NEE

 • Ben je genezen van corona korter dan 2 weken geleden? JA/NEE

 • Heb je één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten,

  keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 C)? JA/NEE

 • Heb je huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen? JA/NEE

 • Ben je in thuisisolatie? JA/NEE

  Als je één van bovenstaande vragen moet beantwoorden met ‘JA’, dan mag je niet komen trainen.

  Als je alle bovenstaande vragen met 'NEE' hebt beantwoord, dan nog de volgende vragen:

 • Ben je 70 jaar of ouder? JA/NEE

 • Heb je ernstige longklachten? JA/NEE

 • Heb je Diabetes Mellitus en is deze momenteel niet goed gereguleerd? JA/NEE

 • Onderga je radiotherapie of chemotherapie? JA/NEE

 • Gebruik je medicijnen die het immuunsysteem kunnen aantasten? JA/NEE

 • Heb je hooikoorts met één of meerdere van de volgende symptomen: loopneus,

  niezen, kriebelhoest, benauwdheid? JA/NEE

  Heb je één van bovenstaande moeten beantwoorden met ‘JA’? Dan val je volgens het RIVM onder de groep risicopatiënten. Denk goed na en/of ga in overleg met je behandelaar of trainen verstandig is voor jou, maar ook voor jou omgeving. Wij adviseren het advies van het RIVM en/of je behandelaar serieus te nemen.

 

 

 

Protocol korfballers

 • ✓  Voorafgaand aan de training doorloop je de vragenlijst die je per mail ontvangen hebt van het Bestuur en TC. Dit is een gezondheidscheck, op basis waarvan bepaald wordt of je mag komen trainen of niet.

 • ✓  Op de Staakberg is een Corona-coördinator aanwezig,
  herkenbaar aan een fluorescerend hesje. Volg altijd de aanwijzingen op van deze coördinator. Als op het sportpark getwijfeld wordt of een speler wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, zijn de Corona-coördinatoren eindverantwoordelijk. Zij kunnen de betreffende personen dringend adviseren om de sportaccommodatie te verlaten.

 • ✓  Ga voordat je vertrekt van huis naar het toilet en was je handen grondig met water en zeep. Bij aankomst op de Staakberg staat een pompje met desinfectans en desinfecteert je je handen nogmaals, alvorens het veld te betreden of materialen aan te raken.

 • ✓  Je kunt in principe geen gebruik maken van het toilet. Dit is alleen in geval van nood mogelijk in de invaliden kleedkamer! Mocht dit laatste het geval zijn dan moet je de toiletruimte na iedere toiletbeurt volledig desinfecteren.

 • ✓  Meld voor de training bij je trainer (of bij afwezigheid trainer, bij je teamgenoten) of je wel of niet komt trainen.

 • ✓  Kom alleen naar de korfbal op de tijden van je eigen training.

 • ✓  Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden.

 • ✓  Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training aan bij de korfbal. Volg de route die staat gemarkeerd op de weg (zie bijgevoegde plattegrond). Wanneer je op de fiets komt, volg je de markering op de weg en zet je je fiets weg in de stalling.

 • ✓  Ben je 13 t/m 18 jaar houdt 1,5 meter afstand tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde, maar wel met de trainer.

 • ✓  Na de training worden de materialen door de spelers goed schoongemaakt met desinfectans.

 • ✓  Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken.

 • ✓  Ga na de training direct naar huis en houdt ook de markering aan op de weg.

 

Protocol voor ouders en verzorgers

 • ✓  Voorafgaand aan de training doorloop en bespreek je samen met je kind de vragenlijst die je per mail ontvangen hebt van het Bestuur en TC. Dit is een gezondheidscheck, op basis waarvan bepaald wordt of je kind mag komen trainen of niet.

 • ✓  Op de Staakberg is een Corona-coördinator aanwezig, herkenbaar aan een fluorescerend hesje. Volg altijd de aanwijzingen op van deze coördinator. Als op het sportpark getwijfeld wordt of een speler wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, zijn de Corona-coördinatoren eindverantwoordelijk. Zij kunnen de betreffende personen dringend adviseren om de sportaccommodatie te verlaten.

 • ✓  Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de trainers en Corona-coördinator opvolgen. Dit geldt uiteraard ook voor de ouders/verzorgers.

 • ✓  Je kind moet voordat je vertrekt van huis naar het toilet zijn geweest en zijn/haar handen wassen met water en zeep. Bij aankomst op de Staakberg staat een pompje met desinfectans en desinfecteert je kind zijn/haar handen nogmaals, alvorens het veld te betreden of materialen aan te raken.

 • ✓  Je kind(eren) kan/kunnen in principe geen gebruik maken van het toilet. Dit is alleen in geval van nood mogelijk in de invalidenkleedkamer! De toiletruimte moet na iedere toiletbeurt door de trainers of Corona-coördinator volledig gedesinfecteerd worden.

 • ✓  Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer of zorg dat deze in het bezit zijn van de trainer.

 • ✓  Meld bij de trainer of je kind(eren) wel of niet komen trainen.

 • ✓  Laat je kind(eren) bij voorkeur zelfstandig naar de Staakberg komen. Wanneer je kind(eren) niet zelfstandig naar de Staakberg kan/kunnen komen, reis dan zo mogelijk alleen met je kind(eren) of kom met personen uit je huishouden.

 • ✓  Laat je kind zelf een flesje drinken meenemen.

 • ✓  Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot het korfbalcomplex (behalve in nood en uitzonderingssituaties). Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren).

 • ✓  Ouders volgen de route die staat gemarkeerd op de weg (zie bijgevoegde plattegrond), zetten kind(eren) af en rijden gelijk door. Ouders blijven altijd in de auto! Wanneer je op de fiets komt, volg je de markering op de weg en zet je je fiets weg in de stalling.

 • ✓  Arriveer niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de Staakberg.

          ✓ Direct na de training haal je je kind(eren) op van de korfbal. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is en wacht in je auto op de parkeerplekken.

 

 

Protocol voor de Corona-coördinator

 • ✓  Voorafgaand aan de training doorloop je de vragenlijst die je per mail ontvangen hebt van het Bestuur en TC. Dit is een gezondheidscheck, op basis waarvan bepaald wordt of je als Corona-coördinator aanwezig mag zijn.

 • ✓  Er is tijdens de training minimaal één Corona-coördinator
  die toezicht houdt op het gebruik van de accommodatie. De eerst aanwezige Corona- coördinator (bij de eerste training die dag) is verantwoordelijk om de sleutel voor de accommodatie op te halen bij Gerdien de Wit (Halsterseweg 226). De tweede aanwezige Corona-coördinator (bij de laatste training van die dag) is verantwoordelijk om de sleutel van de accommodatie door de brievenbus terug te doen bij Gerdien de Wit (Halsterseweg 226).

 • ✓  Ga voordat je vertrekt van huis naar het toilet en was je handen grondig met water en zeep.

 • ✓  Bij aankomst bij en vertrek van de accommodatie raak je het metalen hek aan om de deur te

  openen of te sluiten. Vergeet hierbij niet je handen te desinfecteren!

 • ✓  Je bent 20 minuten voor de training aanwezig om o.a. desinfectans klaar te zetten op de tafeltennistafel, garagebox te openen en hier desinfectansspray en papieren doekjes klaar te leggen (materialen reinigen), deur van de invalidenkleedkamer te openen (toilet) en een fluorescerend hesje te pakken. Alles spullen staan klaar in de scheidsrechters kleedkamer.

 • ✓  Draag een fluorescerend hesje om herkenbaar te zijn.

 • ✓  Je zorgt voor een juiste toepassing van de protocollen voor, tijdens en na de trainingen. Men

  volgt altijd de aanwijzingen die jij geeft.

 • ✓  Je vangt de spelers op bij aankomst en zorgt ervoor dat iedereen zijn handen desinfecteert. Ditzelfde geld bij het weggaan.

 • ✓  Zet een rij pionnen weg bij de K&R op de stoep vanaf de starttijd tot het einde van de trainingen, zodat niemand meer de accommodatie op en af kan. De K&R vindt je op de plattegrond.

 • ✓  Voor de leeftijdscategorie t/m 12 jaar geldt dat op één korfbalveld van 44x24 meter maximaal 20 spelers mogen zijn. Voor de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder geldt dat op één korfbalveld van 44 x 24 meter maximaal 16 spelers mogen zijn waarbij maximaal 8

 

Protocol trainers

 • ✓  Voorafgaand aan de training doorloop je de vragenlijst die je per mail ontvangen hebt van het Bestuur en TC. Dit is een gezondheidscheck, op basis waarvan bepaald wordt of je training mag geven of niet.

 • ✓  Op de Staakberg is een Corona-coördinator aanwezig,
  herkenbaar aan een fluorescerend hesje. Volg altijd de aanwijzingen op van deze coördinator. Als op het sportpark getwijfeld wordt of een speler wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, zijn de Corona-coördinatoren eindverantwoordelijk. Zij kunnen de betreffende personen dringend adviseren om de sportaccommodatie te verlaten.

 • ✓  Ga voordat je vertrekt van huis naar het toilet en was je handen grondig met water en zeep. Bij aankomst op de Staakberg staat een pompje met desinfectans en desinfecteer je je handen nogmaals, alvorens het veld te betreden of materialen aan te raken.

 • ✓  Je kan in principe geen gebruik maken van het toilet. Dit is alleen in geval van nood mogelijk in de invaliden kleedkamer! Mocht dit laatste het geval zijn dan moet je de toiletruimte na iedere toiletbeurt volledig desinfecteren.

 • ✓  Kom, voor zover dat kan, met eigen vervoer naar de korfbal.

 • ✓  Bereid de training goed voor. Voor 13 jaar en ouder geldt: houdt 1,5 meter afstand, ook

  onderling.

 • ✓  Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op

  geen enkel moment toegestaan!

 • ✓  Zorg dat de training klaar staat als de spelers het veld op komen zodat je gelijk kunt

  beginnen. Laat spelers in daartoe afgebakende ruimtes trainen.

 • ✓  Weet bij voorkeur van tevoren wie er aanwezig zijn bij de training, zowel leden als niet- leden.

 • ✓  Maak na afloop van de training alle gebruikte materialen schoon met desinfectans. Bij de senioren doe je dit gezamenlijk, bij de jeugd zijn de trainers hiervoor verantwoordelijk.

 • ✓  Laat spelers niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training. De spelers moeten na afloop direct vertrekken.

 • ✓  Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training, tenzij dat dat in specifieke gevallen noodzakelijk is.

 

 

 

 

Waar vind je ons clubhuis?

Wie zijn wij?

Korfbalvereniging Scheldevogels werd op 19 september 1977 opgericht in Bergen op Zoom. 

Met diverse jeugd- en seniorenteams komt de vereniging uit in de KNKV korfbalcompetitie in West-Brabant.


Clubhuis (veld)

Staakberg 4A

4613 BL Bergen op Zoom

0164-250389