Wijzigingen t.a.v. de Corona-protocollen

Protocol voor ouders en verzorgers
 
 • Voorafgaand aan de training doorloop en bespreek je samen met je kind de vragenlijst die je per mail ontvangen hebt van het Bestuur en TC. Dit is een gezondheidscheck, op basis waarvan bepaald wordt of je kind mag komen trainen of niet.
 • Op de Staakberg is een Corona-coördinator aanwezig, herkenbaar aan een fluorescerend hesje. Volg altijd de aanwijzingen op van deze coördinator. Als op het sportpark getwijfeld wordt of een speler wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, zijn de Corona-coördinatoren eindverantwoordelijk. Zij kunnen de betreffende personen dringend adviseren om de sportaccommodatie te verlaten.
 
 • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de trainers en Corona-coördinator opvolgen. Dit geldt uiteraard ook voor de ouders/verzorgers.
 
 • Je kind moet voordat je vertrekt van huis naar het toilet zijn geweest en zijn/haar handen wassen met water en zeep. Bij aankomst op de Staakberg staat een pompje met desinfectans en desinfecteert je kind zijn/haar handen nogmaals, alvorens het veld te betreden of materialen aan te raken.
 
 • Je kind(eren) kan/kunnen in principe geen gebruik maken van het toilet. Dit is alleen in geval van nood mogelijk in de invalidenkleedkamer! De toiletruimte moet na iedere toiletbeurt door de trainers of Corona-coördinator volledig gedesinfecteerd worden.
 
 • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer of zorg dat deze in het bezit zijn van de trainer.
 
 • Meld bij de trainer of je kind(eren) wel of niet komen trainen.
 
 • Laat je kind(eren) bij voorkeur zelfstandig naar de Staakberg komen. Wanneer je kind(eren) niet zelfstandig naar de Staakberg kan/kunnen komen, reis dan zo mogelijk alleen met je kind(eren) of kom met personen uit je huishouden.
 
 • Laat je kind zelf een flesje drinken meenemen.
 • Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot het korfbalcomplex (behalve in nood en uitzonderingssituaties). Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren).
 • Ouders volgen de route die staat gemarkeerd op de weg (zie bijgevoegde plattegrond), zetten kind(eren) af en rijden gelijk door. Ouders blijven altijd in de auto! Wanneer je op de fiets komt, volg je de markering op de weg en zet je je fiets weg in de stalling.
 • Arriveer niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de Staakberg.
 • Direct na de training haal je je kind(eren) op van de korfbal. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is en wacht in je auto op de parkeerplekken.    
 
Protocol korfballers
 
 • Voorafgaand aan de training doorloop je de vragenlijst die je per mail ontvangen hebt van het Bestuur en TC. Dit is een gezondheidscheck, op basis waarvan bepaald wordt of je mag komen trainen of niet.
 
 • Op de Staakberg is een Corona-coördinator aanwezig, herkenbaar aan een fluorescerend hesje. Volg altijd de aanwijzingen op van deze coördinator. Als op het sportpark getwijfeld wordt of een speler wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, zijn de Corona-coördinatoren eindverantwoordelijk. Zij kunnen de betreffende personen dringend adviseren om de sportaccommodatie te verlaten.
 
 • Ga voordat je vertrekt van huis naar het toilet en was je handen grondig met water en zeep. Bij aankomst op de Staakberg staat een pompje met desinfectans en desinfecteert je je handen nogmaals, alvorens het veld te betreden of materialen aan te raken.
 
 • Je kunt in principe geen gebruik maken van het toilet. Dit is alleen in geval van nood mogelijk in de invaliden kleedkamer! Mocht dit laatste het geval zijn dan moet je de toiletruimte na iedere toiletbeurt volledig desinfecteren.
 
 • Meld voor de training bij je trainer (of bij afwezigheid trainer, bij je teamgenoten) of je wel of niet komt trainen.
 
 • Kom alleen naar de korfbal op de tijden van je eigen training.
 
 • Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden.
 
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training aan bij de korfbal. Volg de route die staat gemarkeerd op de weg (zie bijgevoegde plattegrond). Wanneer je op de fiets komt, volg je de markering op de weg en zet je je fiets weg in de stalling.
 
 • Vanaf 19 jaar houdt je 1,5 meter afstand tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 18 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde, maar wel met de trainer.
 
 • Na de training worden de materialen door de spelers goed schoongemaakt met desinfectans.
 
 • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken.
 
 • Ga na de training direct naar huis en houdt ook de markering aan op de weg.
 
Protocol trainers
 
 • Voorafgaand aan de training doorloop je de vragenlijst die je per mail ontvangen hebt van het Bestuur en TC. Dit is een gezondheidscheck, op basis waarvan bepaald wordt of je training mag geven of niet.
 
 • Op de Staakberg is een Corona-coördinator aanwezig, herkenbaar aan een fluorescerend hesje. Volg altijd de aanwijzingen op van deze coördinator. Als op het sportpark getwijfeld wordt of een speler wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, zijn de Corona-coördinatoren eindverantwoordelijk. Zij kunnen de betreffende personen dringend adviseren om de sportaccommodatie te verlaten.
 
 • Ga voordat je vertrekt van huis naar het toilet en was je handen grondig met water en zeep. Bij aankomst op de Staakberg staat een pompje met desinfectans en desinfecteer je je handen nogmaals, alvorens het veld te betreden of materialen aan te raken.
 
 • Je kan in principe geen gebruik maken van het toilet. Dit is alleen in geval van nood mogelijk in de invaliden kleedkamer! Mocht dit laatste het geval zijn dan moet je de toiletruimte na iedere toiletbeurt volledig desinfecteren.
 
 • Kom, voor zover dat kan, met eigen vervoer naar de korfbal.
 
 • Bereid de training goed voor. Voor 19 jaar en ouder geldt: houdt 1,5 meter afstand, ook onderling. Bij sporters t/m 18 jaar is deze afstandsbeperking wel aan de orde met de trainer.
 
 • Zorg dat de training klaar staat als de spelers het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat spelers in daartoe afgebakende ruimtes trainen.
 
 • Weet bij voorkeur van tevoren wie er aanwezig zijn bij de training, zowel leden als niet-leden.
 
 • Maak na afloop van de training alle gebruikte materialen schoon met desinfectans. Bij de senioren doe je dit gezamenlijk, bij de jeugd zijn de trainers hiervoor verantwoordelijk.
 
 • Laat spelers niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training. De spelers moeten na afloop direct vertrekken.
 
 • Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training, tenzij dat dat in specifieke gevallen noodzakelijk is.
 
 
Aanvulling voor jeugdtrainers:
 
 • Maak bij vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk.
 
 • Wijs kinderen nogmaals op het belang van handen wassen.
 
 • Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
 
 • Houdt 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact).
 
 • Laat een kind pas vertrekken wanneer je de ouder/verzorger die hem/haar ophaalt hebt gezien.
 
Protocol voor de Corona-coördinator
 
 • Voorafgaand aan de training doorloop je de vragenlijst die je per mail ontvangen hebt van het Bestuur en TC. Dit is een gezondheidscheck, op basis waarvan bepaald wordt of je als Corona-coördinator aanwezig mag zijn.
 
 • Er is tijdens de training minimaal één Corona-coördinator die toezicht houdt op het gebruik van de accommodatie. De eerste Corona-coördinator (bij de eerste training) is verantwoordelijk om de sleutel voor de accommodatie op te halen bij Gerdien de Wit (Halsterseweg 226). De tweede Corona-coördinator (bij de laatste training) is verantwoordelijk om de sleutel van de accommodatie door de brievendoes terug te doen bij Gerdien de Wit (Halsterseweg 226).
 
 • Ga voordat je vertrekt van huis naar het toilet en was je handen grondig met water en zeep.
 
 • Bij aankomst bij en vertrek van de accommodatie raak je het metalen hek aan om de deur te openen of te sluiten. Vergeet hierbij niet je handen te desinfecteren!
 
 • Je bent 20 minuten voor de training aanwezig om o.a. desinfectans klaar te zetten op de tafeltennistafel, garagebox te openen en hier desinfectansspray en papieren doekjes klaar te leggen (materialen reinigen), deur van de invalidenkleedkamer te openen (toilet) en een fluorescerend hesje te pakken. Alles spullen staan klaar in de scheidsrechters kleedkamer.
 
 • Draag een fluorescerend hesje om herkenbaar te zijn.
 
 • Je zorgt voor een juiste toepassing van de protocollen voor, tijdens en na de trainingen. Men volgt altijd de aanwijzingen die jij geeft.
 
 • Je vangt de spelers op bij aankomst en zorgt ervoor dat iedereen zijn handen desinfecteert. Ditzelfde geld bij het weggaan.
 
 • Zet een rij pionnen weg bij de K&R op de stoep vanaf de starttijd tot het einde van de trainingen, zodat niemand meer de accommodatie op en af kan. De K&R vindt je op de plattegrond.
 
 • Op één korfbalveld van 44x24 meter mogen maximaal 24 spelers zijn. In ons geval mogen dit 30 spelers zijn omdat ons totale kunstgrasveld 30x60 meter is. Mocht dit overschreden worden, ben jij verantwoordelijk om een (deel van een) team naar het gras te verwijzen.
 
 • Je zorgt ervoor dat de spelers/trainers ervoor zorgen dat de sport materialen voor en na de training worden gedesinfecteerd.
 
 • Je houdt het overzicht over de gehele trainingsavond en waarborgt de veiligheid van alle betrokkenen. Tijdens de training zijn de trainers verantwoordelijk voor de sport specifieke veiligheid.
 
 • Indien je twijfelt of een speler wel/geen ziekteverschijnselen vertoont, ben jij eindverantwoordelijk. Jij kan de betreffende persoon dringend adviseren om de sportaccommodatie te verlaten.

Waar vind je ons clubhuis?

Wie zijn wij?

Korfbalvereniging Scheldevogels werd op 19 september 1977 opgericht in Bergen op Zoom. 

Met diverse jeugd- en seniorenteams komt de vereniging uit in de KNKV korfbalcompetitie in West-Brabant.


Clubhuis (veld)

Staakberg 4A

4613 BL Bergen op Zoom

0164-250389