joomla social media module
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Krantje

Stand & uitslagen

Facebook

Vriendenloterij

 

Korfbalmasterz

Sponsorkliks

 • Home

Coronaprotocol Scheldevogels

Opgelet: Er is een nieuw protocol uit wat de komende periode leidend is voor spelers, bezoekers en supporters op wedstrijddagen. Wij verwachten dat iedereen dit leest en zich hieraan houdt, voor ieders veiligheid. De bestaande protocollen t.a.v. de trainingen blijven ongewijzigd.

Wij vertrouwen op ieders gezonder verstand, hopen dat iedereen zijn/haar steentje bijdraagt en wensen jullie een mooi veldseizoen toe!

DOWNLOAD HIER HET PROTOCOL.

Het Bestuur

Update

Van de Horeca Commissie en de Technische Commissie

Door de versoepeling van de landelijke corona maatregelingen hebben we het volgende kunnen besluiten:

Vanaf 8 juli openen wij onze deuren en is de kantine geopend van 19.30u tot 22.00u om een drankje te bestellen. Het is alleen mogelijk  om per pin te betalen.

Daarnaast gaat op 8 juli ook de zomeropening in. Anders dan eerst gemeld  zijn alle leden welkom om een balletje te schieten of iets aan hun conditie te doen van 19.30u – 21.15u.

De voorzorgsmaatregels die getroffen zijn voor de reguliere trainingen blijven van kracht en het barpersoneel zal erop toezien dat de richtlijnen op het terras en in het clubhuis worden nageleefd.

Update Corona maatregelen

Beste leden,
 
Zoals jullie vast niet ontgaan is heeft de overheid de corona maatregelen op en rond de sportvelden versoepeld. Dit is erg goed nieuws. Naar aanleiding van de aangekondigde versoepelingen hebben wij onze protocollen aangepast. 
De wijzigingen gelden per 1 juli:
Voor de korfballers:
- Vanaf 8 juli is er de mogelijkheid om na de trainingstijden een drankje te doen op het terras van de kantine. 
- U hoeft niet meer alleen naar de Staakberg te komen. Toeschouwers zijn welkom mits zij zich aan de voorgeschreven 1.5 meter afstand houden van anderen.
- Alle afstandsregels OP het veld komen te vervallen voor alle leeftijdsgroepen. Buiten het veld zijn deze nog steeds van kracht.
- Tot nader orde zullen de kleedkamers en douches gesloten blijven.
Voor de Corona-coördinator:
- Er hoeven geen pionnen meer klaargezet te worden bij de toegang van de vereniging.
Voor ouders/verzorgers en toeschouwers:
- Het is niet langer nodig dat uw kind zoveel mogelijk zelfstandig naar de staakberg komt.
- Ouders mogen gedurende de training op het sportpark blijven mit zij zich aan de voorgeschreven 1.5 meter afstand houden van anderen.
- Vanaf 8 juli is er de mogelijkheid om tijdens en na de trainingstijden een drankje te doen op het terras van de kantine. 
- Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan. 
Voor trainers:
- Alle afstandsregels OP het veld komen te vervallen voor alle leeftijdsgroepen. Buiten het veld zijn deze nog steeds van kracht.
 
Zoals eerder gemeld zal ook onze kantine weer open gaan. Vanaf 8 juli openen wij iedere woensdag de deuren en is de kantine geopend van 20.00u tot 22.15u om een drankje te bestellen. Deze kun je op het terras onder het genot van een gezellig gesprek (op
1.5.m afstand) nuttigen. Het zal alleen mogelijk zijn om per pin te betalen.
Daarnaast gaat op 8 juli ook de zomeropening in. Anders dan andere jaren zal dit gebeuren in
twee timeslots:
Het 1e timeslot van 19.30u – 20.15u is voor de korfbalfit
Het 2e timeslot van 20.30u -21.15u is voor degenen die een balletje willen komen schieten. Het barpersoneel zal erop toezien dat de richtlijnen op het terras worden nageleefd.
 
Wij zijn erg blij met deze versoepelingen en hopen dat we snel weer normaal een wedstrijdje kunnen korfballen. Desondanks vragen wij iedereen verstandig om te gaat met deze versoeplingen en zoveel mogelijk de geldende regels na te leven
Wij wensen iedereen een hele fijne zomer. 
 
Met vriendelijke groet,
Het bestuur.

Wijzigingen t.a.v. de Corona-protocollen

Protocol voor ouders en verzorgers
 
 • Voorafgaand aan de training doorloop en bespreek je samen met je kind de vragenlijst die je per mail ontvangen hebt van het Bestuur en TC. Dit is een gezondheidscheck, op basis waarvan bepaald wordt of je kind mag komen trainen of niet.
 
 • Op de Staakberg is een Corona-coördinator aanwezig, herkenbaar aan een fluorescerend hesje. Volg altijd de aanwijzingen op van deze coördinator. Als op het sportpark getwijfeld wordt of een speler wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, zijn de Corona-coördinatoren eindverantwoordelijk. Zij kunnen de betreffende personen dringend adviseren om de sportaccommodatie te verlaten.
 
 • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de trainers en Corona-coördinator opvolgen. Dit geldt uiteraard ook voor de ouders/verzorgers.
 
 • Je kind moet voordat je vertrekt van huis naar het toilet zijn geweest en zijn/haar handen wassen met water en zeep. Bij aankomst op de Staakberg staat een pompje met desinfectans en desinfecteert je kind zijn/haar handen nogmaals, alvorens het veld te betreden of materialen aan te raken.
 
 • Je kind(eren) kan/kunnen in principe geen gebruik maken van het toilet. Dit is alleen in geval van nood mogelijk in de invalidenkleedkamer! De toiletruimte moet na iedere toiletbeurt door de trainers of Corona-coördinator volledig gedesinfecteerd worden.
 
 • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer of zorg dat deze in het bezit zijn van de trainer.
 
 • Meld bij de trainer of je kind(eren) wel of niet komen trainen.
 
 • Laat je kind(eren) bij voorkeur zelfstandig naar de Staakberg komen. Wanneer je kind(eren) niet zelfstandig naar de Staakberg kan/kunnen komen, reis dan zo mogelijk alleen met je kind(eren) of kom met personen uit je huishouden.
 
 • Laat je kind zelf een flesje drinken meenemen.
 • Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot het korfbalcomplex (behalve in nood en uitzonderingssituaties). Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren).
 • Ouders volgen de route die staat gemarkeerd op de weg (zie bijgevoegde plattegrond), zetten kind(eren) af en rijden gelijk door. Ouders blijven altijd in de auto! Wanneer je op de fiets komt, volg je de markering op de weg en zet je je fiets weg in de stalling.
 • Arriveer niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de Staakberg.
 • Direct na de training haal je je kind(eren) op van de korfbal. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is en wacht in je auto op de parkeerplekken.    

heropstart trainingen

Beste spelers, trainers, ouders- en/of verzorgers,

Wij zijn blij dat we kunnen melden dat we als bestuur samen met de TC hebben besloten dat er vanaf maandag 18 mei a.s. onder strikte voorwaarden weer getraind mag worden door de seniorenteams en de A-, B-, en D-jeugd.

Onder de ouders van de E, F en Kangoeroes zal eerst een enquête gehouden worden om een inventarisatie te doen, om tóch te onderzoeken voor welk van deze teams we de trainingen weer kunnen organiseren en op welke wijze we dit kunnen doen. Voor hen moet er namelijk o.a. vervanging van de trainers geregeld worden en mogelijk ook aanpassing van het trainingsmoment.

Omdat we een strikte scheiding dienen te houden tussen de leeftijdscategorieën (jeugd t/m 12 en 13 jaar en ouder), de teams voldoende de tijd moeten krijgen voor het reinigen van de materialen, we rekening hebben gehouden met de trainingstijden van de Wizards én we ‘inkomend en uitgaand verkeer’ op hetzelfde moment willen voorkomen, worden de trainingen over meer avonden dan normaal gespreid. Ook hebben we de trainingstijd ingekort naar 45 minuten omdat er maar een beperkt aantal oefeningen gedaan kan worden. De teams die als laatste trainen, hebben daarin de vrijheid om langer dan 45 minuten door te trainen.

We hebben de volgende planning gemaakt:

Dag                       Tijd                                                                                                  Corona-Coördinator

Maandag                18.45-19.30u D-jeugd                                                                      Janita + ouder

                             20.00-20.45u Senioren 4 en Senioren 5                                             Jantine

Dinsdag                 19.15-20:00u B-jeugd                                                                       Layla

                             20.30-21.15u Senioren 1 en 2                                                           Mandy/Leander

Woensdag              19.00-19.45u A-jeugd                                                                       Thymen

                             20.15-21.00u Senioren 3 en KombiFit                                                Victor/Gert

Zaterdag                16.00-16.45u Senioren 1 en 2 (+ de vaste reserves                            Mandy/Leander

                              van 1 uit het 3e)

Er zijn een aantal strikte voorwaarden aan het trainen verbonden:

 • Voordat je besluit te gaan trainen moet je de gezondheidscheck (zie bijlage Scheldevogels checklist COVID-19) hebben doorlopen. Deze is gebaseerd op het advies van het RIVM.
 • Voor minderjarige kinderen geldt dat ouders deze gezondheidscheck namens hun kind moeten doorlopen.
 • Voor zowel ouders/verzorgers, trainers en korfballers, is er daarnaast nog een apart protocol (zie bijlagen). Deze zijn gebaseerd op de protocollen en adviezen vanuit de gemeente en/of het KNKV. Wij verplichten iedereen het protocol wat op hem/haar van toepassing is, goed te lezen alvorens (hun kind) te gaan (laten) trainen.
 • Voor minderjarige kinderen geldt dat ouders dit protocol verplicht zijn te lezen en te bespreken met hun kind(eren), alvorens ze hun kind naar de training laten gaan.
 • De kleedkamers en kantine zijn gesloten. Korfballers komen in sportkleding naar de Staakberg en er is dus géén mogelijkheid om te douchen.
 • In ieder team heeft de TC en het bestuur minimaal één Corona-coördinator aangewezen. Deze staan bij bovenstaande planning vermeld. Dit is veelal de trainer of de aanvoerder. Wanneer de aangewezen Corona-coördinator niet aanwezig kan zijn, wordt verwacht dat hij/zij een vervanger regelt. Hierin is het verplicht bij een jeugdploeg om dit een vervangende trainer te laten zijn. Bij de senioren een vervangende trainer of aanvoerder. De aangewezen Corona-coördinator is verplicht de taakomschrijving (zie bijlage) goed door te lezen vóór de eerste training.

Wij wensen jullie veel sportplezier! Mochten er nog vragen of bijzonderheden zijn, dan horen we deze graag!

Lees meer

Meer artikelen...

Waar vind je ons clubhuis?

Wie zijn wij?

Korfbalvereniging Scheldevogels werd op 19 september 1977 opgericht in Bergen op Zoom. 

Met diverse jeugd- en seniorenteams komt de vereniging uit in de KNKV korfbalcompetitie in West-Brabant.


Clubhuis (veld)

Staakberg 4A

4613 BL Bergen op Zoom

0164-250389