Voor de inning van de contributie maakt Scheldevogels gebruik van ClubCollect. Jaarlijks in januari ontvangt ieder lid een persoonlijke contributiefactuur per email via ClubCollect. Dit betreft een jaarfactuur welke ineens of in termijnen per kwartaal voldaan kan worden.
 
Voor betaling in termijnen wordt er € 4,00 per jaar aan extra administratiekosten doorberekend aan de vereniging. De vereniging vraagt de leden daarom de factuur, indien financieel mogelijk, per jaar te betalen.
Nieuwe leden ontvangen de eerste contributiefactuur aan het begin van het nieuwe kwartaal.
 
Mocht je vragen hebben over de contributie, dan kun je contact opnemen met Sandor van der Valk via penningmeester@scheldevogels.nl

Contributie per 1-1-2024